بایگانی‌ ماهانه: سپتامبر 2019

گفتگو با مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان

نگاهی به عمکرد سازمان تعاون روستایی انبار مکانیزه ذخیره سازی چایان مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان پیرامون عملکرد این سازمان از ابتدای سال جاری تا کنون گفت: بهره برداری از پروژه های مهم...