درباره ما

سازمان تعاون روستایی شهرستان رزن

شبکه تعاون روستایی رزن با زیر پوشش قرار دادن ۱۱ تعاونی تولید ، ۱۵ تعاون روستایی ،۶ شرکت تعاون کشاورزی و همچنین یک اتحادیه که در مرکز شهرستان مشتقر شده است ؛ در سطح شهرستان رزن با هدف گشترش و تقویت تعاون و توسعه عملیات اقتصادی ،تولید ، بازاریابی ،بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها و همچنین بالا بردن کیفیت تولیدات و  امکان رقابت در بازار تولیدات از طریق کاهش هزینه و افزایش بهره وری گام های بلندی را برداشته است. 

vesaghati
رضا وثاقتی جلال

اتحادیه تعاون روستایی شهرستان رزن

جناب آقای مرتضی باقری 

مدیر عامل اتحادیه تعاون روستایی های شهرستان رزن

مرتضی باقری-مدیر عامل اتحادیه
مرتضی باقری